Privacy Verklaring

Uw privacy met betrekking tot de coaching sessies is altijd gewaarborgd. Ik zorg ervoor dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw dossier.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende coach, een dossier aanleg. Uw dossier bevat aantekeningen van uw algemene achtergrond, zoals besproken tijdens het eerste gesprek, uw hulpvraag en eventuele aantekeningen over uw gezondheidstoestand waar ik rekening mee moet houden.

Als coach, begeleider, ben ik de enige die toegang heeft tot uw dossier.

Een deel van uw gegevens die noodzakelijk zijn voor de financiële administratie zullen gebruikt  worden in de boekhouding. Mocht ik voor andere redenen informatie willen delen  zal ik altijd toestemming vragen.

De gegevens van het cliëntenbestand blijven zoals in de wet op de behandelingsovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Privacy op de factuur:

Op de factuur die u eventueel wenst te ontvangen staan de volgende gegevens: uw naam en adres, korte beschrijving van de gegeven sessie, de kosten van de sessie en de betalingstermijnen.